REJESTRACJA

Pola oznaczone znakiem * są wymagane
Po zarejestrowaniu na biegi prosimy o wpłatę wpisowego na konto KS Przaśnik:
93 1870 1045 2083 1053 8204 0001 Nest Bank S.A.

W tytule przelewu proszę wpisać Imię i Nazwisko biegacza oraz dopisek:
Tropem wilczym 2020.

Wpisowe: Na główne biegi 1963 m i 5 km - 30 zł. W dniu zawodów: 40 zł.

Na bieg honorowy 1 km - 10 zł.

Wpłat należy dokonywać do 27.02.2020 r. Po tym dniu wpłaty można dokonać w dniu zawodów w biurze zawodów (01.03.2020) zgodnie ze stawkami podanymi wyżej.
Po zarejestrowaniu wpłaty zostanie przypisany numer startowy dla uczestnika.

POWODZENIA.

Close Menu