DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Ja, niżej podpisany (-a) proszę o przyjęcie mnie na członka wspierającego Klubu Sportowego Przaśnik Przasnysz. Znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania klubu. Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz klubu.

Close Menu