TROPEM WILCZYM

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

GŁÓWNE INFORMACJE:

DO BIEGÓW ZOSTAŁO:

*Biegi odbędą się 15 sierpnia 2021 r. ;

*Zostaną zorganizowane 3 biegi: 2 biegi główne (1963 m i 5 km) oraz bieg honorowy (1 km);

*Start Biegów:
- 1 km (honorowy) - godz. 11:00;
- 1963 m - godz. 11:30;
- 5 km - godz. 12:00;

*Biuro zawodów czynne od godz. 9:00 i zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Orlika w Przasnyszu;

* Ilość pakietów na biegi główne i bieg honorowy jest ograniczona;

* Pakiety na biegi główne przydzielane będą na podstawie umieszczonych opłat;

*Wysokość opłaty startowej wynosi:
Biegi główne: na dystansie: 1963 m oraz 5 km:
– do dnia 11.08.2021 r. – 30 zł.
– w dniu zawodów w biurze zawodów 40 zł.
Bieg honorowy na dystansie 1 km: - 10 zł;
Po zarejestrowaniu na biegi prosimy o wpłatę wpisowego na konto KS Przaśnik: 93 1870 1045 2083 1053 8204 0001 Nest Bank S.A.
W tytule przelewu proszę wpisać Imię i Nazwisko biegacza oraz dopisek: Tropem wilczym 2021.

*Klasyfikacja końcowa:
W biegach głównych na 1963 m oraz 5 km będzie prowadzona klasyfikacja mężczyzn i kobiet. Na powyższych dystansach będzie prowadzony ręczny pomiar czasu.
– W biegu na 1 km nie prowadzi się klasyfikacji ani pomiaru czasu. Jest to bieg honorowy.

*Pakiety startowe:
– Zawodnicy startujący w biegach głównych na dystansach 1963 m o raz 5 km w pakiecie startowym otrzymają:
>koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych (nie gwarantujemy otrzymania koszulki w wybranym rozmiarze ponieważ jest to sugestia dla ogólnopolskiego Organizatora);
>oficjalny medal pamiątkowy wykonany z metalu, po przebiegnięciu dystansu;
>numer startowy;
>napoje na mecie i w trakcie biegu;
>pyszna grochówka po zakończeniu biegu.
– Zawodnicy startujący w biegu honorowym na dystansie 1 km w pakiecie startowym otrzymają:
>medal pamiątkowy drewniany, po przebiegnięciu dystansu;
>numer startowy;
>napoje na mecie i w trakcie biegu;
>pyszna grochówka po zakończeniu biegu.

Close Menu