PRZASNYSKI BIEG

POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ

GŁÓWNE INFORMACJE:

*Biegi odbędą się 29 stycznia 2023 r.
*Zostaną zorganizowane 2 biegi: 1 km i 5 km;
*Start Biegów:
- 1 km - 13:00;
- 5 km - godz. 13:15;
*Biuro zawodów czynne od godz. 12:00 i zlokalizowane będzie na Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu;
*Organizator nie wprowadza opłaty startowej;
*W czasie zawodów prowadzona będzie zbiórka na rzecz WOŚP przez wolontariusza w biurze zawodów;
*Klasyfikacja końcowa:
Bieg ma charter akcji charytatywnej;
– W biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu;
– W biegu będzie prowadzona klasyfikacja w następujących kategoriach;
> najbardziej wesoły zawodnik;
> najbardziej uśmiechnięta zawodniczka;
> zawodnik z najcięższym plecakiem;
> zawodnik z najciekawszym przebraniem;
> najdokładniej przebiegnięta trasa;
> trasa przebiegnięta "po łepkach".
* Każdy zawodnik po ukończeniu biegu poza splendorem i satysfakcją otrzyma specjalny medal pamiątkowy otrzymają bony na watę cukrową oraz popcorn;
* Po zakończeniu biegów odbędzie się wręczenie specjalnych dyplomów i pucharów dla zwycięzców w prowadzonych kategoriach.

Close Menu