Bieg o puchar wójta gminy Krzynowłoga Mała – WYTYCZNE

Bieg o puchar wójta gminy Krzynowłoga Mała – WYTYCZNE

UWAGA !

Kolejny bieg z cyklu Korona Ziemi Przasnyskiej odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Zajaździe  Sebory (Romany Sebory)

Z uwagi na panującą epidemię COVID – 19 w czasie trwania imprezy będą obowiązywały szczególne ograniczenia. Zwracamy uwagę na obowiązek zachowania dystansu społecznego lub noszenie maseczki. Wszystkich uczestników prosimy o zastosowanie się do zasad szczegółowo opisanych w naszych wytycznych (treść poniżej).
Wszystkich uczestników zachęcamy również do dokonania opłaty startowej drogą elektroniczną ponieważ możliwość opłaty w biurze zawodów będzie bardzo ograniczona.
Zachęcamy do udziału i zapisów wszystkich zainteresowanych miłośników biegania. Zapisy będą prowadzone do wyczerpania pakietów startowych.
WYTYCZNE DO ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH „BIEG O PUCHAR WÓJTA GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA” W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

– Zawody odbędą się na terenie miejscowości Romany-Sebory przy

Zajazd Sebory

, zaś trasy biegów będą prowadziły drogami gminy Krzynowłoga Mała. Teren imprezy z wyłączeniem trasy biegu zostanie oznaczony biało – czerwoną taśmą.

– Weryfikacja ilości uczestników będzie dokonywana na podstawie wydania numerów startowych.
– Dla uczestników imprezy na terenie prowadzenia zawodów będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk.
– Każda osoba wchodząca oraz opuszczająca teren prowadzenia zawodów będzie zobowiązana do obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
– Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób.
– Organizator zapewni punkt dezynfekcji rąk w miejscu wejścia na teren prowadzenia zawodów.
– W miejscu wejścia na teren prowadzenia zawodów będzie prowadzony pomiar temperatury ciała przez personel z przeszkoleniem medycznym. Osoby z temperaturą przekraczającą 38 stopni C, lub przejawiające symptomy choroby nie będą wpuszczane na teren prowadzenia zawodów. Takim osobom zostanie udzielona informacja o procedurach postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19
– Zabezpieczenie medyczne zawodów będzie zapewnione przez wykwalifikowany personel medyczny z wyposażeniem zawierającym rękawiczki, maski medyczne oraz pojazdem sanitarnym.
– Organizator nie zapewnia uczestnikom szatni.
– Organizator zapewnia uczestnikom korzystanie z węzła sanitarnego z zachowaniem zasad higieny i reżimu sanitarnego. W pomieszczeniu z węzłem sanitarnym ma prawo przebywać tylko jedna osoba. Przed wejściem należy bezwzględnie zdezynfekować ręce udostępnionym płynem do dezynfekcji. Węzeł sanitarny będzie okresowo wyłączany z użytku na czas przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczenia.
– Na stronie internetowej organizatora, na terenie prowadzenia zawodów oraz w pakietach startowych dla zawodników będą umieszczone informacje na temat zagrożenia:
– objawy kliniczne COVID-19 i środki zapobiegawcze, w szczególności zasady etykiety oddechowej i praktyk w zakresie higieny rąk;
– kryteria zwracania się do osób z objawami o opuszczenie miejsca lub cofnięcie się do wyznaczonego obszaru;
– informacje na temat fizycznego oddalenia;
– informacje na temat stosowania osłon twarzy i masek medycznych;
– znaczenie i praktyczne implikacje kwarantanny, samoizolacji i samokontroli w kontekście imprezy.
– W przypadku otrzymania informacji o stwierdzonym przypadku choroby wśród uczestników zawodów na stronie internetowej organizatora oraz bezpośrednio do uczestników zawodów drogą mailową zostanie przekazana informacja dotycząca procedur postępowania w przypadku kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
Close Menu