„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Zimowy Maraton Na Raty” mająca na celu rozpowszechnienie aktywności fizycznej jako forma spędzania wolnego czasu na terenie LGD wśród grup defaworyzowanych, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i dorosłych, promocja zdrowego trybu życia, możliwość nawiązania cennych znajomości oraz integracji z osobami o podobnych sportowych zainteresowaniach.
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Close Menu